Coaching – co-active coaching

Wat is coaching?  

“… het ontwikkelen van client’s zelfbewustzijn en persoonlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot zijn/haar toekomstige ontwikkeling”  (geparafraseerd/vertaald uit Whitmore 2002)

“… mensen helpen middelen te vinden om te worden wie zij kunnen en willen zijn”

 

Wat is het verschil tussen coaching en psychotherapie ?

Coaching is geen psychotherapie ook al geven de gesprekken  soms die indruk. Wat zijn de verschillen?

Coaching richt zich vanuit het heden op de toekomst en richt zich niet – zoals bij psychotherapie en/of psychiatrie – op de gevolgen van ziekte,  of van intra-psychische problematiek of van persoonlijke problemen uit het verleden, die een functioneren in het heden en in de toekomst belemmeren of beperken.

Bij coaching richt de bevraging zich van begin af aan op de doelstellingen, de werkelijke feiten en de te voeren actie.

Bij psychotherapie gaat de aandacht aanvankelijk naar de (al dan niet psychiatrische) problemen die er zijn en de beperkingen in  het psychisch en/of sociaal functioneren. In de psychotherapie  wordt er naar oorzaken gekeken, aan  oplossingen gewerkt, of naar strategieën gezocht om beter/anders met de problemen om om te gaan.

 

Co-active Coaching?

Secured By miniOrange