Praktijk Informatie

Praktijk Maastricht is:

Naast een praktijk voor coaching – zie daarvoor betreffende pagina – is Praktijk Maastricht een praktijk voor psychologische/psychiatrische diagnostiek en psychiatrische/psychotherapeutische behandeling.

Voor zowel diagnostiek als behandeling hebt u een verwijzing van de huisarts, medisch specialist of psychotherapeut nodig. Het moet een verwijzing zijn voor specialistische GGZ.

Binnen deze praktijk ligt de nadruk op uitvoerige en gedetailleerde diagnostiek en een langdurige specialistische behandeling van complexe psychiatrische problematiek. De behandeling kan ondermeer bestaan uit medicatie, psychotherapie (al dan niet met gezinsleden erbij), psychoeducatie, enz.

Aanmelding (met verwijsbrief) geschiedt per mail of per telefoon (whatsapp, sms).  Bij telefonische aanmelding wordt u doorgaans terug gebeld – indien u gebruik maakt van nummervermelding.

 

Wachttijd

Wachtijd bedraagt bij aanmelding tot eerste gesprekken (intake) momenteel 3 tot 6 maanden- afhankelijk van de problematiek (stand november 2017)  Na de eerste gesprekken en tests wordt gekeken of de behandeling binnen de praktijk zinvol is, of dat er  beter doelgericht naar andere psychiater/psychotherapeut/GGZ-instelling kan worden verwezen.

De wachttijd tussen intake en behandeling is 1-2 weken.

 

Psychologische tests, ROM en zogeheten Benchmarking

In Praktijk Maastricht worden in principe bij aanvang een aantal tests afgenomen om een beeld te krijgen van uw psychische toestand op dat moment. Aan het einde van de behandeling worden sommige tests herhaald, met als doel na te gaan of er verandering, vooruitgang is. In sommige gevallen worden met diezelfde reden die tests om de 3-6 maanden herhaald.

Indien u er toestemming voor geeft, worden deze tests ook gebruikt in het kader van een landelijke uitkomst analyse (ROM/Benchmark). Dit geschiedt via telepsy.nl in samenwerkingen met SVR. De test worden in een beveiligde omgeving afgenomen door telepsy en geanomiseerd verwerkt door SVR. De betreffende overeenkomst hiervoor is volgende:  Ovk SVR – Vrijgevestigden Bewerkersovk v20160801-01   (te downloaden op www.vrijgevestigde.nl)

 

Informatie mbt vergoedingen/kosten

Zorgverzekeringcontracten met Praktijk Maastricht. (2017)

Achmea = Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Avero, ZieZo, ProLife, Kiemer, OZF, Interpolis, Ik!, YouCare
VGZ = VGZ, IZA Cura, IZZ, Univé, Bewuzt, Besured, De Goudse, Promovendum, National Academic, ZEKUR, UMC
CZ = CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, OHRA
DSW = DSW, Stad Holland, inTwente
Mulitzorg/ONVZ = ONVZ, PNO zorg, VvAA
  • Aevitae met volmachten voor: Achmea, ASR, CZ en VGZ.
  • Nedasco met volmachten voor: Achmea, CZ en VGZ.
  • Turien & Co met volmachten voor: Achmea, ASR, CZ en VGZ.
  • IAK met volmachten voor: Achmea, ASR en VGZ.

 

Kosten en vergoedingen.

In principe wordt gedeclareerd volgens NZA tarief. Dit geldt voor zowel verzekerde als onverzekerde zorg of zelfbetalers. Bij verzekerden wordt door de zorgverzekeraar altijd eerst het eigen risico aangesproken.

NZA tarieven zijn te vinden bij : https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/  Onder kopje curatieve GGZ, gespecialiseerde GGZ

Bij “ no show” dwz afspraken die niet worden nagekomen zonder afmelding of niet tijdig afzeggen (dwz minder dan 24 uur van te voren per sms of whatsapp) wordt een bedrag in rekening gebracht tussen €50-€150, al naar gelang de geplande tijdsinvestering die daardoor uitvalt. (€75 per 45 minuten).

Verdere nuttige links mbt psychiatrische problemen en behandeling

Secured By miniOrange